Mějte přehled o chování vašich návštěvníků a zákazníků v prostorách vaší prodejny či objektu

Využijte plně potenciál vaší prodejny díky reálnému přehledu o tom, co nejvíce zajímá vaše zákazníky.

až 99 zón,

ve kterých můžete monitorovat chování svých návštěvníků

Míra zdržení (tzv. „dwell time“), zájem o vystavené zboží, detekce pohybu osob, míra přeměny návštěvníka na zákazníka a mnoho dalších zajímavých informací, které vám usnadní obchodně-strategické plánování.

Plný přehled

Získáte přehled na základě reálných dat, co vaše návštěvníky zajímá a jak se v obchodech pohybují.

Zvýšení efektivity prodeje

Vaše podnikání se stane efektivnější. Budete vědět, co, kdy a za jakých podmínek vaši zákazníci chtějí, a můžete jim to ve vhodnou dobu nabídnout.

Zvýšení tržeb

Na základě získaných dat můžete upravit rozmístění zboží v prodejně, načasování slevových akcí, množství obsluhy napříč celým dnem, a tím optimalizovat náklady a zvýšit své tržby.

Zachování soukromí

Naše systémy udržují soukromí vašich zákazníků v naprostém bezpečí. V rámci analýzy a výzkumu se pracuje jen s daty o chování, věku a pohlaví, více není potřeba.

Měření délky front

Čas strávený klienty ve frontách u pokladen rozhoduje nejen o jejich spokojenosti, výši tržeb (objemu nakoupeného zboží), ale i o jejich loajalitě a ochotě se vracet.

Zónové monitorování

Vybraný typ počítací kamery umožňuje monitorovat až 99 nastavených zón v záběru kamery či sestavy kamer s informacemi o jejich návštěvnosti a čase stráveném v zónách. Tyto informace umožňují určit “horká” místa /Heat mapy/ zájmu klientů o vystavené produkty v prodejně. Jde o významný zdroj informací pro váš marketing.

Řada 3D senzorů Xovis s AI pro široké uplatnění

Mohou být instalovány ve výškách mezi 2 až 6 metrů. PC3 senzory dovolují instalace až do 20 metrů). Až 9 senzorů lze kombinovat k vytvoření multisenzoru k pokrytí velkých prostorů. K pokrytí více než 9 senzorů lze s výhodou využít zařízení SPIDIDER, které umožní správu až 200 senzorů k pokrytí záběrem mimořádně rozsáhlých prostorů pro jejich monitoring a analytiku.

Kontaktujte nás a zjistěte, jaká počítadla jsou nejvhodnější pro vaši pro vaši potřebu

Analytika obchodů a sledování velkých prostorů

Pro plynulé sledování chování osob na velkých plochách obchodů a obchodních center k získání analytických informací se využívá vytvoření tzv. Multisenzoru, jež tvoří pravidelné uskupení devíti samostatných senzorů.

Pro sledování ještě větších ploch lze jednotlivé multisenzory shlukovat do sestav až maximálně 200 senzorů pomocí unikátní technologie SPIDER. Technologie multisenzorů a Spideru nabízí perfektní základ pro pokročilé analýzy chování osob v obchodech, ale obecně i v nekomerčních prostorách.

Výsledkem těchto analýz jsou např:

Co konkrétně umí námi vyvinutý software?

Zabýváme se nejen ochranou zboží proti krádeži, ale i zefektivňováním prodeje. Všechny naše systémy na monitoring chování zákazníků v obchodních řetězcích a centrech jsou výsledkem vlastního vývoje, dlouholetých zkušeností a požadavků našich klientů. Systémy nabízí hned několik variant měření.

Ukázka systému monitorování návštěvníků AC SYSTEMS Praha

Pravidelný reporting

Důležitou funkcí je i pravidelné reportování různých výstupů, včetně automatického zasílání nastavených reportů na e-mailové adresy uživatelů. Vždy tak získáte aktuální informace včas.

Statistika návštěvnosti

Systém vytváří požadované datové profily pro rychlé zobrazení a porovnání aktuálních dat až s dvěma historickými statistikami. A to včetně srovnání vlivu počasí na návštěvnost s řadou dalších možností.

Měření konverzí

Zároveň poskytuje analýzu dosahované efektivity prodejního procesu. Zjistíte kdy, kdo, v jaké míře a v kolik provedl nákup. Ovlivňují vaše zákazníky slevové akce, čas nebo uspořádání regálů? Všechno zjistíte!

S čím si ještě náš systém poradí?

Zjištění směru rozptýlení

Identifikace směrů rozptýlení vstupního proudu návštěvníků do prodejny. Jinak řečeno, kudy se návštěvníci vydávají po vstupu.

Minimální zkreslení dat

Snížení vlivu zkreslení dat o návštěvnosti vlastním personálem. Dostanete tak naprosto přesná data.

Identifikace průchodu

Vydávají se návštěvníci směrem doprava, nebo doleva? Identifikace průchodu vám odhalí, kudy se pohybují a jaké jsou jejich trasy dle uspořádání nábytku a uliček.

Počítání „U-Turnů“

Počet promarněných obchodních příležitostí na vstupu. Odhalíte, kolik lidí skrz vstup vůbec neprošlo, nebo prošlo, ale ihned opustilo prodejnu.

Optimální návrh prodejny

Díky přehledu systému můžete navrhnout optimální řešení uložení bezpečnostních ochranných prvků a uspořádání prodejny tak, aby se tam návštěvníci cítili co nejlépe.

Určení hloubky průchodu

Zjistíte, jak daleko se dostanou návštěvníci ve vaší prodejně. Dojdou vůbec na konec? Díky sledování zón ve vaší prodejně na to přijdete.

Vybrané ukázky našich klientů​

Důvěřují nám velké obchodní řetězce a centra.  V těchto prodejnách napříč celou Českou republikou jsme rozmístili bezpečnostní ochranné prvky, bezpečnostní zrcadla, počítadla zákazníků a další systémy, které pomáhají zefektivnit jejich podnikání. Podívejte se, kde všude pomáháme chránit zboží a zvyšovat tržby.

OC Retro
Bratislava
OC Černý most
Praha
Freeport fashion outlet
Galerie Šantovka
Olomouc
OC Flora
Praha
OC Chodov
Praha
Previous slide
Next slide

Chcete zjistit více? Napište nám!

Zkontaktujeme vás co nejdříve od zaslání zprávy a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů