Evidence počítání průjezdu aut podle registračních značek

Pomocí speciální kamery a SW lze monitorovat a počítat průjezdy automobilů dle záznamu jejich registračních čísel s dalšími statistickými výstupy a tříděním.
Tento systém lze s výhodou využít pro správu parkovacích míst a pro další účely.

Evidence počítání průjezdu aut